Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 15/2002

Sdělení studijního oddělení
č. 15/2002

PŘIHLÁŠKY K SZZ

Sdělujeme všem studentům posledního roku studia, že na adrese http://www.pf.jcu.cz/stru/utvary/studijni/szzform.phtml jsou k dispozici formuláře přihlášek ke státní závěrečné zkoušce (jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání on-line).

Od středy 30. 10. 2002 je možné si přihlášky k SZZ vyzvednout na studijním oddělení PF JU.

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 6. 12. 2002.