Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 3/2003

Sdělení studijního oddělení
č. 3/2003

Organizace předzápisu do letního semestru ak. roku 2002/2003

Termín:   3. 2. - 12. 2. 2003
(8.00 - 20.00 hodin, pátek pouze do 17.00 hodin)
 
Učebny:   J 236, 247

Tzv. "černý" sešit (možnost zaznamenání informace o vyčerpání kapacity některého z katedrou nabízených předmětů) bude ve dnech konání předzápisu na místnosti J 236.
Každý den po skončení předzápisu bude kontrolován a případné nesrovnalosti budou okamžitě řešeny.

Rovněž bude každý den mezi 15.00 a 16.30 hodinou (v pátek pouze do 16.00 hodin) na studijním oddělení přítomna jeho vedoucí. V případě nesrovnalostí souvisejících s předzápisem ji můžete kontaktovat na tel. čísle 387 773 042, nebo na adrese studijni@pf.jcu.cz.

Studenti 2.-5. ročníku, kteří budou pozměňovat svůj zápis pro letní semestr oproti předzápisu v září, vyplní také tento formulář a odevzdají jej spolu s indexem své studijní referentce.

Předzápis lze nově provést také přes webové rozhraní STAGu (zkušební provoz).