Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 5/2003

Sdělení studijního oddělení
č. 5/2003

Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám

Sdělujeme všem studentům posledního roku studia, že od úterý 18. února 2003 jsou na studijním oddělení PF JU k vyzvednutí a dále na webu PF JU jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání on-line formuláře přihlášek ke státní závěrečné zkoušce.

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 28. 3. 2003.

Formuláře žádostí o ubytování budou tamtéž od 17. 3. 2003 do 11. 4. 2003.