Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 6/2003

Sdělení studijního oddělení
č. 6/2003

Harmonogramy zápisu do letního semestru 2002/2003

PRO STUDUJÍCÍ 1. ROKEM

Zápisy studentů studujících prvním rokem na Pedagogické fakultě JU proběhnou ve dnech 17. - 21. března 2003 dle vyvěšených harmonogramů jednotlivých referentek. Termín zápisu je závazný! Přesné pokyny k průběhu zápisu do LS 2002/2003 budou zveřejněny 10., resp. 11. března 2003.

Současně prosíme o včasné odevzdání výkazů o studiu (tj. indexů) k uzavření výsledků zimního semestru, výkazy odevzdáváte svým referentkám na studijní oddělení - osobně, poštou, prostřednictvím podatelny nebo uzamykatelné dřevěné schránky nacházející se před studijním oddělením. Mezní termín pro získání 20 kreditů (tedy i pro odevzdání indexů ke kontrole) je harmonogramem akademického roku stanoven na 7. 3. 2003.

Podrobné informace k průběhu zápisu