Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 9/2003

Sdělení studijního oddělení
č. 9/2003

Organizace předzápisu do akademického roku 2003/2004

Termín:   16. 6. - 27. 6. 2003
(16. 6. 2003 začátek v 8.00 hodin, ostatní dny podle provozu budovy - po celý den)
    1. 9. - 5. 9. 2003
(po celý den - podle provozu budovy, v pátek 5. 9. 2003 do 17.00 hodin)
 
Učebny:   16. - 17. 6. 2003: J 236, 242, 247
    18. - 27. 6. 2003: J 236, 247
    1. - 5. 9. 2003: J 236, 247

Lze využít možnosti předzápisu přes web! Je tedy možné přihlásit se z internetové kavárny, z domova, apod. !!!POZOR!!! Vzhledem k tomu, že poprvé proběhne webovský předzápis na všech fakultách JU ve společném termínu, nelze vyloučit, že nastanou komplikace. Proto počítejte i s možností, že se předzápis přes web nezdaří, a budete muset provést předzápis v Českých Budějovicích tak, jak to bylo běžné v uplynulých 3 letech.

 

Přihlašovací stránka (web www.jcu.cz)

 

...nebo postupná cesta k připojení:

  • hlavní stránka Jihočeské univerzity www.jcu.cz
  • v levém sloupci najít oddíl "Studium"
  • vstoupit na 1. položku "Studijní agenda - STAG"
  • otevře se okno, kde jsou shromážděny všechny zatím dostupné funkce
  • klikněte na "Předzápis"
  • klikněte na "Přihlášení do systému" (odtud je postup shodný s "klasickým" přihlašováním - uživatelské jméno = osobní číslo studenta a heslo = x+RČ, nebo změněné)
  • po vstupu do své karty čtěte pečlivě nápovědu, která je umístěna pod velkým žlutým otazníkem a poté se pokuste o přihlášení (vysvětlivky používaných symbolů Vám napoví, jak jste byli, či nebyli úspěšní)

 

Poznámka:
Ve dnech 16. - 25. 6. 2003 probíhají předzápisy na všech fakultách JU - kreditní systém na JU je "otevřen" a můžete si zapisovat jakékoliv předměty vyučované na celé JU (za splnění podmínek prerekvizit, dostatečné kapacity, apod.)

Tzv. "čekatelé na SZZ" se předzápisu účastní v případě, že jim chybí k ukončení studia splnění nějaké povinnosti. Tyto povinnosti si právě v době předzapisují. Ti, kteří čekají pouze na složení SZZ, se předzápisu nemusí účastnit.