Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 1/2004

Sdělení studijního oddělení
č. 1/2004

Certifikátové programy hudební a výtvarné výchovy

Upozorňujeme studenty učitelství pro 1. stupeň základní školy (čtyřleté i pětileté) zapsaných v akademickém roce 2003/2004 v prvním roce studia, že si v rámci svých výběrových předmětů mohou od letního semestru zapsat tzv. certifikátový program hudební výchovy, resp. výtvarné výchovy, resp. tělesné výchovy.

Pokud se tak studentky a studenti rozhodnou, je třeba, aby nejpozději do 23. 1. 2004 o této skutečnosti informovali sekretářku příslušné katedry (p. Harazímovou - katedra hudební výchovy: 386 466 824, resp. Ing. Slípkovou - katedra výtvarné výchovy: 387 773 240, resp. p. Zajícovou - katedra tělesné výchovy: 385 310 072), ta předá kompletní informaci studijnímu oddělení. Studijní oddělení pak připraví podklady pro počítačový předzápis výše zmiňovaného certifikátu.