Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 3/2004

Sdělení studijního oddělení
č. 3/2004

Organizace předzápisu do letního semestru ak. roku 2003/2004

Termín:   2. 2. - 6. 2. 2004
(začátek v pondělí v 8.00 hodin, ukončení v pátek v 17.00 hodin)
- podle provozu jednotlivých budov, resp. počítačových učeben
 
Učebny:   J 236, 247

Každý den bude mezi 15.00 a 16.00 hodinou na studijním oddělení přítomna jeho vedoucí. V případě nesrovnalostí souvisejících s předzápisem ji můžete kontaktovat na tel. čísle 387 773 042, nebo na adrese studijni@pf.jcu.cz.

Předzápis lze provést také přes webové rozhraní STAGu.