Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 4/2004

Sdělení studijního oddělení
č. 4/2004

Informace pro absolventy PF JU
(po únorových termínech SZZ)

  1. Diplom a vysvědčení bude připraveno po skončení období konání SZZ, předáno k podpisu děkanovi PF JU a rektorovi JU a teprve následně odesláno studentovi na adresu trvalého bydliště. Povinností každého absolventa je vyrovnání závazků vůči PF JU (viz formulář na webu i k vyzvednutí na studijním oddělení).

    Poznámka: Osobní vyzvednutí diplomu a vysvědčení na studijním oddělení PF JU je možné po (včasné) dohodě se svou studijní referentkou.

  2. V případě, že by měl absolvent zájem zúčastnit se nejbližších (a jediných) promocí, tj. v červenci 2004, zašle do 26. března 2004 písemné sdělení o svém přetrvávajícím zájmu na studijní oddělení PF JU. Toto potvrzení je nutné kvůli plánování počtu termínů, počtu a velikosti skupin promoventů v koncertní síni O. Jeremiáše.

  3. Studijní oddělení zašle každému zájemci do 31. května 2004 pozvánku na promoci a poštovní poukázku na uhrazení výdajů spojených s promocemi společně s průvodním dopisem, v němž sdělí, v jakém termínu je třeba odevzdat zpět na studijní oddělení diplom a vysvědčení pro vlastní přípravu jednotlivých promocí (předpokládaný termín 18. červen 2004).