Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 5/2004

Sdělení studijního oddělení
č. 5/2004

Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám

Sdělujeme všem studentům posledního roku studia, že od pondělí 2. února 2004 jsou na studijním oddělení PF JU k vyzvednutí a dále na webu PF JU jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání on-line formuláře přihlášek ke státní závěrečné zkoušce.

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 26. 3. 2004.

Formuláře žádostí o ubytování na akad. rok 2004/2005 budou tamtéž od 15. 3. 2004 do 9. 4. 2004.