Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 6/2004

Sdělení studijního oddělení
č. 6/2004

Neotevření předmětů na letní semestr akademického roku 2003/2004

Vzhledem k malému zájmu studentů, resp. k provozním důvodům kateder nebudou v letním semestru akademického roku 2003/2004 otevřeny následující předměty. Studenti, kteří se u předběžného zápisu přihlásili k jejich studiu, si mohou dle článku 16 odstavce 5 písmene a) Studijního a zkušebního řádu JU u vlastního zápisu (úřední hodiny studijního oddělení 16. 2. - 27. 2. 2004) zapsat jako náhradu jiný povinně volitelný, resp. výběrový předmět.

Katedra matematiky a katedra společenských věd nenahlásily ve stanoveném termínu žádný předmět, má se tedy za to, že probíhá výuka všech povinně volitelných a výběrových předmětů.

KPG/GLVP P99770 Kaboňová Hana
  P99691 Urbanová Ilona
 
KPG/MENP P00447 Němečková Radka
  P00513 Průková Iveta
 
KPG/METP P99691 Urbanová Ilona
 
KPG/PAPS P00025 Benda Michal
  P00057 Brabcová Jana
 
KPS/PCHS P00054 Boháčová Jaroslava
  P00103 David Lukáš
  P00408 Molek Aleš
 
KPS/PSOS P00408 Molek Aleš
  P99563 Sekyrová Jana
  P99610 Svárovský Lukáš
 
KŠJ/ŠTL P00340 Kvapilová Žaneta
    (katedra nechala převést na disciplínu KŠJ/ŠTT)
 
KIN/ŠMRZ P00461 Oberfalcerová Lenka
  P99548 Růžičková Tereza
  P99725 Vlčková Marta
 
KŠJ/ŠKCZ2 P00461 Oberfalcerová Lenka
  P00519 Puffer Petr
  P00671 Turková Zdeňka
  P99725 Vlčková Marta
 
KBI/GBG P00308 Krolová Monika
  P00313 Krumlová Hana
  P00339 Kutná Michaela
  P00406 Míková Ivana
  P99590 Soukup Zdeněk
 
KIN/PIS P99034 Beneš Michal
  P99044 Bicek Jan
  P00444 Němec Radek
  P00007 Štefl Vlastimil
 
KNJ/LIT P00041 Bílková Veronika
  P00054 Boháčová Jaroslava
  P02575 Kalátová Renata
  P00254 Kapsová Eva
  P02777 Kosíková Jarmila
  P01356 Kroulíková Eva
  P01391 Lencová Vladimíra
  P00351 Linhart David
  P02577 Maturová Markéta
  P00426 Myslivcová Tereza
  P98146 Němečková Jana
  P02579 Niklesová Eva
  P02583 Soukopová Pavla
  P01604 Spěváčková Markéta
 
KBH/DVP P02344 Buchalová Renata
  P02360 Přikrylová Eva
  P99638 Šnokhaus Jan
 
KTE/DGMZ P03339 Bartuška Jan
  P99116 Duda Jan
  P02385 Filip Jaroslav
  P02387 Kovář Petr
  P01525 Petřík Karel
  P03321 Vašica Miroslav
 
KGE/KLPZ P01218 Holubářová Marie
  P97367 Ondra Jaroslav
  P97399 Skřičilová Ivana