Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 7/2004

Sdělení studijního oddělení
č. 7/2004

Harmonogramy zápisu do letního semestru 2003/2004

PRO STUDUJÍCÍ 1. ROKEM

Zápisy studentů studujících prvním rokem na Pedagogické fakultě JU proběhnou ve dnech 15. - 19. března 2004 dle vyvěšených harmonogramů jednotlivých referentek. Termín zápisu je závazný! Přesné pokyny k průběhu zápisu do LS 2003/2004 budou zveřejněny nejpozději 11., resp. 12. března 2004.

Současně prosíme o včasné odevzdání výkazů o studiu (tj. indexů) k uzavření výsledků zimního semestru, výkazy odevzdáváte svým referentkám na studijní oddělení - osobně, poštou, prostřednictvím podatelny nebo uzamykatelné dřevěné schránky nacházející se před studijním oddělením. Mezní termín pro získání 20 kreditů (tedy i pro odevzdání indexů ke kontrole) je harmonogramem akademického roku stanoven na 5. 3. 2004.