Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 10/2004

Sdělení studijního oddělení
č. 10/2004

Organizace předzápisu do akademického roku 2004/2005

Termín:   14. 6. - 3. 9. 2004
(14. 6. 2004 začátek v 8.00 hodin, ostatní dny podle provozu budovy - po celý den, v pátek 3. 9. 2004 do 17.00 hodin)
 
Učebny:   14. - 15. 6. 2004: J 236, 243, 247
    16. - 17. 6. 2004: J 243, 247
    18. 6. 2004: J 247
    21. 6. - 30. 6. 2004: J 243
    1. 7. - 3. 9. 2004: J 243, J 247
    (pozor na prázdninový provoz počítačových učeben!)

Lze využít možnosti předzápisu přes web! Je tedy možné přihlásit se z internetové kavárny, z domova, apod.

Přihlašovací stránka (web www.jcu.cz)

...nebo postupná cesta k připojení:

  • hlavní stránka Jihočeské univerzity www.jcu.cz
  • v levém sloupci najít oddíl "Studium"
  • vstoupit na 1. položku "Studijní agenda - STAG"
  • otevře se okno, kde jsou shromážděny všechny zatím dostupné funkce
  • klikněte na "Předzápis"
  • klikněte na "Přihlášení do systému" (odtud je postup shodný s "klasickým" přihlašováním - uživatelské jméno = osobní číslo studenta a heslo = x+RČ, nebo změněné)
  • po vstupu do své karty čtěte pečlivě nápovědu, která je umístěna pod velkým žlutým otazníkem a poté se pokuste o přihlášení (vysvětlivky používaných symbolů Vám napoví, jak jste byli, či nebyli úspěšní)

 

Poznámka:
Ve dnech 14. - 23. 6. 2004 probíhají předzápisy na všech fakultách JU - kreditní systém na JU je "otevřen" a můžete si zapisovat jakékoliv předměty vyučované na celé JU (za splnění podmínek prerekvizit, dostatečné kapacity, apod.)

Tzv. "čekatelé na SZZ" se předzápisu účastní v případě, že jim chybí k ukončení studia splnění nějaké povinnosti. Tyto povinnosti si právě v této době předzapisují. Ti, kteří čekají pouze na složení SZZ, se předzápisu nemusí účastnit.