Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 11/2004

Sdělení studijního oddělení
č. 11/2004

Harmonogramy zápisu do akademického roku 2004/2005

Zápisy studentů budoucího 2. a vyššího roku prezenčního studia na Pedagogické fakultě JU proběhnou ve dnech 13. - 23. září 2004 dle vyvěšených harmonogramů jednotlivých referentek. Termín zápisu je závazný! Přesné pokyny k průběhu zápisu do AR 2004/2005 budou zveřejněny nejpozději 13. září 2004 na vstupních dveřích do jednotlivých kanceláří stud. referentek.

Současně prosíme o včasné odevzdání výkazů o studiu (tj. indexů) k uzavření výsledků akademického roku 2003/2004, výkazy odevzdáváte svým referentkám na studijní oddělení - osobně, poštou, prostřednictvím podatelny nebo uzamykatelné dřevěné schránky nacházející se před studijním oddělením. Mezní termín pro získání 40 kreditů za 1. rok studia, resp. 80 kreditů za 4 po sobě jdoucí semestry studia je harmonogramem akademického roku stanoven na 3. 9. 2004.

V případě, že se student nemůže k zápisu dostavit, je povinen se písemně omluvit a použít plnou moc, kterou pověří jiného studenta PF JU k provedení svého zápisu. Formuláře plné moci jsou k dispozici v tištěné verzi na studijním oddělení a ke stažení na fakultních www stránkách.