Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 14/2004

Sdělení studijního oddělení
č. 14/2004

Informace pro absolventy PF JU
(po termínech SZZ v období srpen/září 2004)

  1. Vzhledem ke zrušení podzimního termínu promoce budou vysokoškolský diplom a vysvědčení zaslány na adresu trvalého bydliště absolventa uvedeného v databázi IS/STAG.

    Poznámka: Osobní vyzvednutí diplomu a vysvědčení na studijním oddělení PF JU je možné po (včasné) dohodě se svou studijní referentkou.

    Povinností každého absolventa je vyrovnání závazků vůči PF JU (viz formulář na webu i k vyzvednutí na studijním oddělení).

  2. Diplom a vysvědčení bude připraveno po skončení období konání SZZ, předáno k podpisu děkanovi PF JU a rektorovi JU a teprve následně odesláno. Jelikož v měsíci září 2004 probíhají zápisy do akad. roku 2004/2005, které jsou prioritní záležitostí, prosíme o strpení - předpokládáme však, že nejpozději k 15. 10. 2004 budou diplomy rozesílány.

  3. V případě, že by měl absolvent zájem zúčastnit se nejbližších (a jediných) promocí, tj. v červenci 2005, zašle do 25. března 2005 písemné sdělení o svém přetrvávajícím zájmu na studijní oddělení PF JU. Toto potvrzení je nutné kvůli plánování počtu termínů, počtu a velikosti skupin promoventů v koncertní síni O. Jeremiáše.

  4. Studijní oddělení zašle každému zájemci do 31. května 2005 pozvánku na promoci a poštovní poukázku na uhrazení výdajů spojených s promocemi. Do 17. června 2005 je třeba odevzdat zpět na studijní oddělení diplom a vysvědčení pro vlastní přípravu jednotlivých promocí..