Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 1/2005

Sdělení studijního oddělení
č. 1/2005

Informace pro absolventy PF JU
(SZZ únor 2005)

  1. Vysokoškolský diplom a vysvědčení budou zaslány na adresu trvalého bydliště absolventa uvedeného v databázi IS/STAG.

    Poznámka: Osobní vyzvednutí diplomu a vysvědčení na studijním oddělení PF JU je možné po (včasné) dohodě se svou studijní referentkou.

    Povinností každého absolventa je vyrovnání závazků vůči PF JU (viz formulář na webu i k vyzvednutí na studijním oddělení).

  2. V případě, že by měl absolvent zájem zúčastnit se nejbližších (a jediných) promocí ve dnech 16., 17. a 20. června 2005, zašle do 25. března 2005 písemné sdělení o svém zájmu na studijní oddělení PF JU. Toto potvrzení je nutné kvůli plánování počtu termínů, počtu a velikosti skupin promoventů v koncertní síni O. Jeremiáše.

  3. Studijní oddělení zašle každému zájemci do konce května 2005 pozvánku na promoci a poštovní poukázku na uhrazení výdajů spojených s promocemi. Do 3. června 2005 je třeba odevzdat zpět na studijní oddělení diplom a vysvědčení pro vlastní přípravu jednotlivých promocí.