Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 2/2005

Sdělení studijního oddělení
č. 2/2005

Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám

Sdělujeme všem studentům posledního roku studia, že od středy 16. února 2005 jsou na studijním oddělení PF JU k vyzvednutí a dále na webu PF JU jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání on-line formuláře přihlášek ke státní závěrečné zkoušce.

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 25. 3. 2004.