Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 3/ AR 2005/06

Sdělení studijního oddělení
č. 3/ AR 2005/06

Informace pro absolventy PF JU
(po termínech SZZ v období srpen/září 2005)

  1. Vysokoškolský diplom a vysvědčení budou zaslány na adresu trvalého bydliště absolventa uvedeného v databázi IS/STAG.

    Poznámka: Osobní vyzvednutí diplomu a vysvědčení na studijním oddělení PF JU je možné po (včasné) dohodě se svou studijní referentkou.

    Povinností každého absolventa je vyrovnání závazků vůči PF JU (viz formulář na webu i k vyzvednutí na studijním oddělení).

  2. Diplom a vysvědčení bude připraveno po skončení období konání SZZ, předáno k podpisu děkanovi PF JU a rektorovi JU a teprve následně odesláno. Jelikož v měsíci září 2005 probíhají zápisy do akad. roku 2005/2006, které jsou prioritní záležitostí, prosíme o strpení - předpokládáme však, že nejpozději k 17. 10. 2005 budou diplomy rozesílány.

  3. V případě, že by měl absolvent zájem zúčastnit se nejbližších (a jediných) promocí, tj. v červnu 2006, zašle do 24. března 2006 písemné sdělení o svém přetrvávajícím zájmu na studijní oddělení PF JU. Toto potvrzení je nutné kvůli plánování počtu termínů, počtu a velikosti skupin promoventů v koncertní síni O. Jeremiáše.

  4. Studijní oddělení zašle každému zájemci do 31. května 2006 pozvánku na promoci a poštovní poukázku na uhrazení výdajů spojených s promocemi. Do 2. června 2006 je třeba odevzdat zpět na studijní oddělení diplom a vysvědčení pro vlastní přípravu jednotlivých promocí.