Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 4/ AR 2005/06

Sdělení studijního oddělení
č. 4/ AR 2005/06

Přihlášky k SZZ

Sdělujeme všem studentům posledního roku studia, že na adrese http://www.pf.jcu.cz/stru/utvary/studijni/szzform.phtml jsou od 1. 11. 2005 k dispozici formuláře přihlášek ke státní závěrečné zkoušce (jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání on-line). Přihlášky k SZZ je možné si vyzvednout i na studijním oddělení PF JU.

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 2. 12. 2005.

Pokud chcete v únorovém termínu obhajovat DP, resp. BP, je Vaší povinností zaregistrovat diplomovou, resp. bakalářskou práci na sekretariátu příslušné katedry do 2. 12. 2005, neurčí-li vedoucí katedry jinak.