Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 8/ AR 2005/06

Sdělení studijního oddělení
č. 8/ AR 2005/06

Informace pro absolventy PF JU
(SZZ únor 2006)

  1. Vysokoškolský diplom a vysvědčení budou zaslány na adresu trvalého bydliště absolventa uvedeného v databázi IS/STAG.

    Poznámka: Osobní vyzvednutí diplomu a vysvědčení na studijním oddělení PF JU je možné po (včasné) dohodě se svou studijní referentkou.

    Povinností každého absolventa je vyrovnání závazků vůči PF JU (viz formulář na webu i k vyzvednutí na studijním oddělení).

  2. V případě, že by měl absolvent zájem zúčastnit se nejbližších (a jediných) promocí, tj. v červnu 2006, zašle do 24. března 2006 písemné sdělení o svém přetrvávajícím zájmu na studijní oddělení PF JU. Toto potvrzení je nutné kvůli plánování počtu termínů, počtu a velikosti skupin promoventů v koncertní síni O. Jeremiáše.

  3. Studijní oddělení zašle každému zájemci do 31. května 2006 pozvánku na promoci a poštovní poukázku na uhrazení výdajů spojených s promocemi. Do 2. června 2006 je třeba odevzdat zpět na studijní oddělení diplom a vysvědčení pro vlastní přípravu jednotlivých promocí.