Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 10/ AR 2005/06

Sdělení studijního oddělení
č. 10/ AR 2005/06

Harmonogramy zápisu do letního semestru 2005/2006

PRO STUDUJÍCÍ 1. ROKEM

Zápisy studentů studujících prvním rokem na Pedagogické fakultě JU proběhnou ve dnech 20. - 24. března 2006 dle vyvěšených harmonogramů jednotlivých referentek. Termín zápisu je závazný! Přesné pokyny k průběhu zápisu do LS 2005/2006 budou zveřejněny nejpozději 16., resp. 17. března 2006.

Současně prosíme o včasné odevzdání výkazů o studiu (tj. indexů) k uzavření výsledků zimního semestru, výkazy odevzdáváte svým referentkám na studijní oddělení - osobně, poštou, prostřednictvím podatelny nebo uzamykatelné dřevěné schránky nacházející se před studijním oddělením. Mezní termín pro získání 20 kreditů (tedy i pro odevzdání indexů ke kontrole) je harmonogramem akademického roku stanoven na 10. 3. 2006. Indexy odevzdejte ke kontrole na studijní oddělení odevzdejte nejpozději 13. 3. 2006.