Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 14/ AR 2005/06

Sdělení studijního oddělení
č. 14/ AR 2005/06

Organizace předzápisu do akademického roku 2006/2007

Termín:   12. 6. - 10. 9. 2006 (do 23.00 hodin)
(12. 6. 2006 začátek v 8.00 hodin, ostatní dny podle provozu budovy - po celý den, v pátek 8. 9. 2006 do 17.00 hodin)
 
Učebny:   J 242, 247: 12. 6. - 8. 9. 2006
    J 243: 12. 6. - 8. 9. 2006 pouze od 15,00 hodin!!!
!vyjma 14., 16., 23., 28. 6. a 10. 7.!
    J236: 12. 6. - 8. 9. 2006
!vyjma 14., 23. a 28. 6.!
    (pozor na prázdninový provoz počítačových učeben!)

 

Lze využít možnosti předzápisu přes web! Je tedy možné přihlásit se z internetové kavárny, z domova, apod.

 

Přihlašovací stránka (web www.jcu.cz)

 

...nebo postupná cesta k připojení:

  • hlavní stránka Jihočeské univerzity www.jcu.cz
  • v levém sloupci najít oddíl "Studium, vzdělávání"
  • vstoupit na položku "IS STAG"
  • otevře se okno, kde jsou shromážděny všechny zatím dostupné funkce
  • klikněte na "Předzápis"
  • klikněte na "Přihlášení do systému" (odtud je postup shodný s "klasickým" přihlašováním - uživatelské jméno = osobní číslo studenta a heslo = x+RČ, nebo změněné)
  • po vstupu do své karty čtěte pečlivě nápovědu, která je umístěna pod velkým žlutým otazníkem a poté se pokuste o přihlášení (vysvětlivky používaných symbolů Vám napoví, jak jste byli, či nebyli úspěšní)

 

Poznámka:
Ve dnech 12. - 23. 6. 2006 probíhají předzápisy na všech fakultách JU - kreditní systém na JU je "otevřen" a můžete si zapisovat jakékoliv předměty vyučované na celé JU (za splnění podmínek prerekvizit, dostatečné kapacity, apod.)

Tzv. "čekatelé na SZZ" se předzápisu účastní v případě, že jim chybí k ukončení studia splnění nějaké povinnosti. Tyto povinnosti si právě v této době předzapisují. Ti, kteří čekají pouze na složení SZZ, se předzápisu nemusí účastnit.