Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 3/ AR 2006/07

Sdělení studijního oddělení
č. 3/ AR 2006/07

Neotevření předmětů na zimní semestr akad. roku 2006/2007

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudouzimním semestru akademického roku 2006/2007 otevřeny následující předměty. Uvedené předměty letního semestru nebudou otevřeny z organizačních důvodů na příslušných katedrách. Studenti, kteří se u předběžného zápisu přihlásili k jejich studiu, si mohou u vlastního zápisu zapsat jako náhradu jiný povinně volitelný, resp. výběrový předmět.

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KAJ/SPAB Specializační přednášky v angličtině Zikmunda Marek P05419
KBI/EFR
- letní semestr
Ekofyziologie rostlin Beranová Hana P05588
    Hartmannová Pavla P04495
    Manková Zuzana P03168
    Silbernáglová Jana P04499
    Škopek Petr P02545
KFY/NTEP Netradiční techniky Beritová Gabriela P03685
    Kubíčková Eva P02682
    Letovská Petra P03686
    Marešová Magdalena P03699
    Mašková Barbora P04874
    Stýblová Eliška P03705
    Valachová Lenka P03707
KFY/TPR8 Technická praktika VIII Filip Jaroslav P02385
KFY/ZPFP2 Základy přírodovědy II - fyzikální Svobodová Anna P051019
    Tröstl Václav P05998
KNJ/NZRB Základy rétoriky Holá Veronika P04058
    Peštálová Iveta P04070
    Prokešová Markéta P04059
    Štamberková Hana P040054
    Waldaufová Hana P04061
KHV/THVZ Teorie hlasové výchovy Dušková Dagmar P03234
    Feitová Erika P04508
    Mádlová Monika P04236
    Mondříková Petra P040043
    Nevimová Alena P04237
    Tröstl Michael P04475
    Zahradníčková Šárka P03249
KIN/FLA2 Macromedia Flash II Škodová Jana P050155
    Toufar David P05093
    Vrtilková Jana P050156
KIN/SPR Systémy pro podporu rozhodování Číhal Tomáš P05055
    Dejl Jiří P04800
    Klimeš Michal, Ing. P02260
    Kolář Petr P04828
    Toušek Petr P04823
KRO/ASPZ3 Asistentská praxe I - ŠJ Hendrych Jiří P040050
    Herman Alexandr P040051
KRO/ŠKFB Korektivní fonetika Stehlíková Kateřina P04299
KRO/ŠSE1 Lit. setk. se Španělskem a Lat. Amer. I Kočová Ilona P05352
    Strnadová Dagmar P050047
KRO/ASPZ2
- letní semetr
Asistentská praxe II Kukrálová Jindřiška P02638
    Lisý Bohumír P03416
    Möstl Roman P03471
    Řádová Lucie P02632
KRO/ASPZ4
- letní semestr
Asistentská praxe II - ŠJ Hendrych Jiří P040050
    Herman Alexandr P040051
KTS/STP2 Sport zdravotně a tělesně postižených II Literová Vendula P03048
    Míková Jiřina P03497
    Nečas Petr P040157
    Novák Radim P04187
    Placková Petra P05232
    Ungerová Martina P02521
    Zárybnický Martin P04204
UBO/VMS Vybr. kap. z české morfologie a syntaxe Maturová Markéta P02577
    Niklesová Eva P02579
    Soukopová Pavla P02583
KMA/ZÁMP Zájmová matematika Beritová Gabriela P03685
    Blechová Karolína P03712
    Kindlová Petra P03693
    Letovská Petra P03686
    Půbalová Hana P03701
    Šimotová Kateřina P03754
    Vinciková Eva P03759
KMA/MAR Marketing Bláhová Jana P99051
    Cífková Zuzana P05345
    Daňková Martina P04028
    Jíchová Romana P04031
    Kůta Filip P04037
    Šmejkalová Dana P05497
    Vošmiková Markéta P04269
    Wernerová Tereza P05691