Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 5/ AR 2006/07

Sdělení studijního oddělení
č. 5/ AR 2006/07

Předmět KIN/ITT Informační technologie - test

Předmět KIN/ITT byl v zimním semestru 2006/07 zapsán studentům prvních ročníků následujících studijních oborů:

Učitelství pro 1. stupeň základních škol: NŠ, NŠ-AJ, NŠ-NJ

Učitelství pro 2. stupeň základních škol - aprobace: M-VT, M-TVT, F-TVT, M-F, M-Z, M-TV, F-VTE

Učitelství pro střední školy - aprobace: M-VT, M-F, M-TV, M-Bi, F-VT, NJ-Bi, Bi-TV, Bi-CH

Bakalářské studium: BTV - Tělesná výchova a sport, VTI - Výpočetní technika

 

V letním semestru 2006/07 si předmět KIN/ITT zapíší studenti prvních ročníků následujících studijních oborů:

Učitelství pro 2. stupeň základních škol - aprobace: AJ-ČJ, AJ-D, AJ-FJ, AJ-NJ, ČJ-FJ, ČJ-HV, ČJ-OV, ČJ-VV, D-Z, FJ-OV, FJ-ŠJ, FJ-Z, NJ-OV, Př-CH, Př-TV, ŠJ-AJ, ŠJ-ČJ, ŠJ-OV, VV-OV, Z-Př, Z-TV, Z-OV a ZUŠ-HV, ZUŠ-VV

Učitelství pro střední školy - aprobace: ČJ-D, ČJ-L, ČJ-NJ, D-NJ, NJ-L

Bakalářské studium: FIMp - Finanční matematika - prezenční, FIMk - Finanční matematika - kombinované, VKZ - Výchova ke zdraví - prezenční, VKZ - Výchova ke zdraví - kombinované