Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 7/ AR 2006/07

Sdělení studijního oddělení
č. 7/ AR 2006/07

Harmonogram SZZ a odevzdávání indexů ke kontrole

Upozorňujeme všechny studenty končících ročníků, kteří se přihlásili ke státní závěrečné zkoušce v únorovém termínu, na jejich povinnost odevzdat výkaz o studiu (tj. index) na studijní oddělení nejpozději do 26. 1. 2007.
Studijní referentka provede kontrolu a uzavře předmět státní závěrečné zkoušky. Své indexy si mohou studenti vyzvednout po vykonání SZZ.

Harmonogram SZZ je vyvěšen od 14. 12. 2006 na nástěnce studijního oddělení v přízemí budovy Jeronýmova a je zveřejněn na adrese http://www.pf.jcu.cz/stru/utvary/studijni/szz/

Přihlášky k další části SZZ v květnovém, resp. červnovém termínu budou na studijním oddělení k dispozici od 5. 2. 2007, mezní termín pro jejich odevzdání je 23. 3. 2007.