Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 9/ AR 2006/07

Sdělení studijního oddělení
č. 9/ AR 2006/07

Informace pro absolventy PF JU
(SZZ únor 2007)

  1. Vysokoškolský diplom a Diploma Supplement budou zaslány na adresu trvalého bydliště absolventa uvedeného v databázi IS/STAG.

    Poznámka: Osobní vyzvednutí diplomu a Diploma Supplement na studijním oddělení PF JU je možné po (včasné) dohodě se svou studijní referentkou.

    Povinností každého absolventa je vyrovnání závazků vůči PF JU (viz formulář na webu i k vyzvednutí na studijním oddělení).

  2. V případě, že by měl absolvent zájem zúčastnit se nejbližších (a jediných) promocí v červnu 2007, zašle do 23. března 2007 písemné sdělení o svém zájmu na studijní oddělení PF JU. Toto potvrzení je nutné kvůli plánování počtu termínů, počtu a velikosti skupin promoventů v koncertní síni O. Jeremiáše.

  3. Studijní oddělení zašle každému zájemci do 31. května 2007 pozvánku na promoci a poštovní poukázku na uhrazení výdajů spojených s promocemi. Do 8. června 2007 je třeba odevzdat zpět na studijní oddělení diplom a Diploma Supplement pro vlastní přípravu jednotlivých promocí.