Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 10/ AR 2006/07

Sdělení studijního oddělení
č. 10/ AR 2006/07

Přihlášky k SZZ

Sdělujeme všem studentům posledního roku studia, že od čtvrtka 1. února 2007 je na studijním oddělení PF JU k vyzvednutí a na adrese http://www.pf.jcu.cz/stru/utvary/studijni/szzform.phtml jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání on-line formulář přihlášky ke státní závěrečné zkoušce v termínu květen/červen 2007.

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 23. 3. 2007.