Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 14/ AR 2006/07

Sdělení studijního oddělení
č. 14/ AR 2006/07

CERTIFIKÁTOVÉ PROGRAMY:
1) INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE PRO 1. STUPEŇ ZŠ
2) ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Upozorňujeme studenty učitelství pro 1. stupeň základní školy (čtyřleté i pětileté) zapsaných v akademickém roce 2006/2007 v prvním roce studia, že si v rámci svých výběrových předmětů mohou od zimního semestru AR 2007/8 zapsat tzv. certifikátový program Informační a komunikační technologie pro 1. stupeň ZŠ a Základy speciální pedagogiky pro 1. stupeň ZŠ.

Pokud se tak studenti rozhodnou, je třeba, aby nejpozději do 28. 5. 2007 o této skutečnosti informovali na příslušné katedře:

ad 1) paní Soňa Jurásková - katedra informatiky: 387 773 074,
ad 2) paní PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. - katedra pedagogiky a psychologie: 387 773 230

Katedra předá kompletní informaci studijnímu oddělení.
Studijní oddělení pak připraví podklady pro počítačový předzápis výše zmiňovaného certifikátu.