Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 15/ AR 2006/07

Sdělení studijního oddělení
č. 15/ AR 2006/07

Organizace předzápisu do akademického roku 2007/2008

Termín:   11. 6. (od 11.30 hod.) - 9. 9. 2007 (do 23.00 hodin)
(11. 6. 2007 začátek v 11.30 hodin, ostatní dny podle provozu budovy - po celý den, v pátek 7. 9. 2007 do 17.00 hodin)
 
Učebny:   J 236, 242, 247, 327: 12. 6. - 7. 9. 2007
    J 243: 11. 6. - 7. 9. 2007 - !vyjma 15. a 22. 6.!
12., 14., 19., 21., 26. 6. pouze od 12.00 h.
   
    (pozor na prázdninový provoz počítačových učeben!)

 

Lze využít možnosti předzápisu přes web! Je tedy možné přihlásit se z internetové kavárny, z domova, apod.

 

Přihlašovací stránka (web www.jcu.cz)

 

...nebo postupná cesta k připojení:

  • hlavní stránka Jihočeské univerzity www.jcu.cz
  • v levém sloupci najít oddíl "Studium, vzdělávání"
  • vstoupit na položku "IS STAG"
  • otevře se okno, kde jsou shromážděny všechny zatím dostupné funkce
  • klikněte na "Předzápis"
  • klikněte na "Přihlášení do systému" (odtud je postup shodný s "klasickým" přihlašováním - uživatelské jméno = osobní číslo studenta a heslo = x+RČ, nebo změněné)
  • po vstupu do své karty čtěte pečlivě nápovědu, která je umístěna pod velkým žlutým otazníkem a poté se pokuste o přihlášení (vysvětlivky používaných symbolů Vám napoví, jak jste byli, či nebyli úspěšní)

 

Poznámka:
Ve dnech 11. - 22. 6. 2007 probíhají předzápisy na všech fakultách JU - kreditní systém na JU je "otevřen" a můžete si zapisovat jakékoliv předměty vyučované na celé JU (za splnění podmínek prerekvizit, dostatečné kapacity, apod.)

Tzv. "čekatelé na SZZ" se předzápisu účastní v případě, že jim chybí k ukončení studia splnění nějaké povinnosti. Tyto povinnosti si právě v této době předzapisují. Ti, kteří čekají pouze na složení SZZ, se předzápisu nemusí účastnit.