Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 1/ AR 2007/08

Sdělení studijního oddělení
č. 1/ AR 2007/08

Informace pro absolventy PF JU
(po termínech SZZ v období srpen/září 2007)

  1. Vysokoškolský diplom a Diploma Supplement budou zaslány na adresu trvalého bydliště absolventa uvedeného v databázi IS/STAG.

    Poznámka: Osobní vyzvednutí diplomu a vysvědčení na studijním oddělení PF JU je možné po (včasné) dohodě se svou studijní referentkou.

    Povinností každého absolventa je vyrovnání závazků vůči PF JU (viz formulář na webu i k vyzvednutí na studijním oddělení).

  2. Diplom a Diploma Supplement budou připraveny po skončení období konání SZZ, předáno k podpisu děkanovi PF JU a rektorovi JU a teprve následně odesláno. Jelikož začátkem října 2007 probíhají zápisy do akad. roku 2007/2008, které jsou prioritní záležitostí, prosíme o strpení - předpokládáme však, že nejpozději k 15. 10. 2007 budou diplomy rozesílány.

  3. V případě, že by měl absolvent zájem zúčastnit se nejbližších (a jediných) promocí, tj. v červnu 2008, zašle do 21. března 2008 písemné sdělení o svém přetrvávajícím zájmu na studijní oddělení PF JU. Toto potvrzení je nutné kvůli plánování počtu termínů, počtu a velikosti skupin promoventů v koncertní síni O. Jeremiáše.

  4. Studijní oddělení zašle každému zájemci do 31. května 2008 pozvánku na promoci a poštovní poukázku na uhrazení výdajů spojených s promocemi. Do 1. června 2008 je třeba odevzdat zpět na studijní oddělení diplom a vysvědčení pro vlastní přípravu jednotlivých promocí.