Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 2/ AR 2007/08

Sdělení studijního oddělení
č. 2/ AR 2007/08

Uznání zápočtů, zkoušek a první etapy studia

V souladu s čl. 24 (uznání zápočtů, zkoušek a etapy studia) Studijního a zkušebního řádu JU může student podat žádost o výše zmiňované uznání disciplín.

Formuláře žádostí o uznání předmětů jsou k dispozici na studijním oddělení nebo je lze stáhnout z www stránek PF JU, tj. z adresy http://www.pf.jcu.cz/stru/utvary/studijni/form.phtml.
Vyplněný a příslušnými katedrami potvrzený formulář vrátí student zpět studijní referentce nejpozději

do 26. 10. 2007.

 

Poznámka:
Student si zapisuje na příslušný akademický rok předměty ve stanovené struktuře podle studijního plánu tak, aby mohl absolvováním zapsaných předmětů získat minimálně 20 kreditů za každý semestr, tj. 40 kreditů za celý akademický rok. Do tohoto počtu se nezapočítávají kredity za předměty uznané podle čl. 24 nebo studiem jiného oboru.

Na studenta, kterému děkan uzná v souladu s odst. 1 nebo 4 čl. 24 za předchozí studium alespoň 30 kreditů, se nevztahuje povinnost za 1. semestr získat alespoň 20 kreditů. (Za 1. rok studia však musí získat alespoň 40 kreditů.)