Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 5/ AR 2007/08

Sdělení studijního oddělení
č. 5/ AR 2007/08

Předmět KIN/ITT Informační technologie - test

Předmět KIN/ITT byl v zimním semestru 2007/08 zapsán studentům prvních ročníků následujících studijních oborů:

Učitelství pro 1. stupeň základních škol: NŠ, NŠ-AJ

Učitelství pro 2. stupeň základních škol - aprobace: M-VT, M-TVT, F-TVT, M-F, M-Z, M-TV, F-VTE, M-Př, Př-Ch

Učitelství pro střední školy - aprobace: M-VT, M-F, M-TV, M-Bi, F-VT, NJ-Bi, Bi-TV, Bi-CH, M-Ch, TV-VT

Bakalářské studium: BTV - Tělesná výchova a sport, VTI - Výpočetní technika, PSYCH - Psychologie

 

V letním semestru 2007/08 si předmět KIN/ITT zapíší studenti prvních ročníků následujících studijních oborů:

Učitelství pro 2. stupeň základních škol - aprobace: AJ-ČJ, AJ-D, AJ-FJ, AJ-NJ, ČJ-FJ, ČJ-HV, ČJ-OV, ČJ-VV, D-Z, FJ-OV, FJ-Z, NJ-OV, Př-TV, ŠJ-AJ, VV-OV, Z-Př, Z-TV, Z-OV, AJ-HV, NJ-HV, ŠJ-VV, Z-AJ, ZUŠ-HV, ZUŠ-VV

Učitelství pro střední školy - aprobace: ČJ-D, ČJ-NJ, D-NJ

Bakalářské studium: FIMp - Finanční matematika - prezenční, FIMk - Finanční matematika - kombinované, VKZp - Výchova ke zdraví - prezenční, VKZk -Výchova ke zdraví - kombinované