Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 6/ AR 2007/08

Sdělení studijního oddělení
č. 6/ AR 2007/08

Certifikátové programy výtvarné a tělesné výchovy

Upozorňujeme studenty učitelství pro 1. stupeň základní školy (čtyřleté i pětileté) zapsaných v akademickém roce 2007/2008 v prvním roce studia, že si v rámci svých výběrových předmětů mohou od letního semestru zapsat tzv. certifikátový program výtvarné výchovy, resp. tělesné výchovy. (Certifikátový program hudební výchovy se v tomto AR neotevírá.)

Pokud se tak studentky a studenti rozhodnou, je třeba, aby nejpozději do 21. 1. 2008 o této skutečnosti informovali na příslušné katedře

(Ing. Slípková - katedra výtvarné výchovy: 387 773 240,
resp. p. Zajícová - katedra tělesné výchovy: 387 773 170),

ta předá kompletní informaci studijnímu oddělení.
Studijní oddělení pak připraví podklady pro počítačový předzápis výše zmiňovaného certifikátu.