Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 10/ AR 2007/08

Sdělení studijního oddělení
č. 10/ AR 2007/08

Neotevření předmětů na letní semestr akad. roku 2007/2008

Vzhledem k malému zájmu studentů, resp. k provozním důvodům kateder nebudouletním semestru akademického roku 2007/2008 otevřeny následující předměty.

Studenti, kteří se u předzápisu přihlásili k jejich studiu, si mohou podle čl. 18 Studijního a zkušebního řádu JU u vlastního zápisu (v úředních hodinách na studijním oddělení v týdnu od 18. 2. do 22. 2. 2008) zapsat jako náhradu jiný povinně volitelný, resp. výběrový předmět.

 

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KAJ/VKL Vybrané kapitoly z lingvistiky Brunerová Petra P050040
    Hůnová Markéta P050043
       
KBH/TVP2 Tvůrčí psaní II Jindráková Edita T07109
    Plos Michal T07116
    Příhodová Simona P07396
       
KFY/EZŠ Elektronika na ZŠ Tájek Zdeněk P07949
KFY/DGMZ Deskriptivní geometrie Zeman Ivo P06518
KNJ/JCV2 Jazyková cvičení II Erhartová Jana P050012
    Kosařová Lenka P05646
    Kujínková Eva P050017
    Tůmová Miroslava P05731
    Urbánková Nikola P050023
    Zahrádková Veronika P04391
       
KNJ/JCV4 Jazyková cvičení IV Adamovičová Michala P04424
    Bartušková Lucie P04347
    Čermáková Lenka P04398
    Farkačová Markéta P04349
    Kubíková Kateřina P04365
    Luňáčková Anna P04353
    Suchanová Eva P04405
    Šeligová Markéta P04419
    Vovesná Jaroslava P07989
       
KPE/KARZ2 Komunikace a rétorika II Mudrová Lenka P04733
    Nota Josef P04698
KPE/IKVZ2 Interkulturní výchova a vzdělávání II Laštovka Ondřej P02685
    Zahradníková Tereza P03232
       
KPE/DIZ Dramatické improvizace - začátečníci Čejková Markéta P06811
    Dušková Barbora P06391
    Kadlecová Tereza P07709
    Kolářová Kateřina P03437
    Malíková Kristýna P050064
    Nováková Renáta P070242
    Pánková Karolína P07507
    Slanařová Lucie P07741
    Strnadová Renata P06950
KIN/SPR Systémy pro podporu rozhodování Bumba Tomáš P07185
    Směšný Roman P07254
    Šmajcl jan P05090
KMA/MEPP Matematické experimenty pomocí počítače Kapounová Ivana P06883
    Komínek Jiří P03350
    Krejčová Jana P03138
    Malíková Martina Amálie P04442
    Muková lucie P05688
       
KMA/DSV Didaktický seminář-výběrový Dobiáš Václav P03125
    Pemlová Veronika P03353
    Reindlová Jitka P03358
       
KRO/PPVZ Počítačem podporovaná výuka - FJ Blažek Martin P04793
    Bačovská Jana P04790
    Kukrálová Jindřiška P02638
    Růžičková Andrea P04754
KRO/ŠSE2 Literární setkání se Španělskem a Latinskou Amerikou II Čadová Eva P07524
    Jedličková Radka P07526
    Krejčová Kateřina P07192
    Pejchalová Milada P07527
    Šrainerová Nikola P07274