Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 13/ AR 2007/08

Sdělení studijního oddělení
č. 13/ AR 2007/08

Organizace předzápisu do akademického roku 2008/2009

Termín:   9. 6. (od 8.00 hod.) - 7. 9. 2008 (do 23.00 hodin)
(podle provozu budovy - po celý den, v pátek 5. 9. 2008 do 17.00 hodin)
 
Učebny:   J 242, 247: 9. - 13. 6.
    J 243: 9. - 12. 6., !11. 6. od 10.30 h!
    J 236: 9. 6. - 5. 9., !13., 20. a 27. 6. do 15.00 h!
    J 327: 9. 6. - 5. 9., !12., 19. a 25. 6. od 10.30 h! !ne 20. 6.!
   
    (pozor na prázdninový provoz počítačových učeben!)

 

Lze využít možnosti předzápisu přes web! Je tedy možné přihlásit se z internetové kavárny, z domova, apod.

 

Přihlašovací stránka (web www.jcu.cz)

 

...nebo postupná cesta k připojení:

  • hlavní stránka Jihočeské univerzity www.jcu.cz
  • v levém sloupci najít oddíl "Studium, vzdělávání"
  • vstoupit na položku "IS STAG"
  • otevře se okno, kde jsou shromážděny všechny zatím dostupné funkce
  • klikněte na "Předzápis"
  • klikněte na "Přihlášení do systému" (odtud je postup shodný s "klasickým" přihlašováním - uživatelské jméno = osobní číslo studenta a heslo = x+RČ, nebo změněné)
  • po vstupu do své karty čtěte pečlivě nápovědu, která je umístěna pod velkým žlutým otazníkem a poté se pokuste o přihlášení (vysvětlivky používaných symbolů Vám napoví, jak jste byli, či nebyli úspěšní)

 

Poznámka:
Ve dnech 9. - 20. 6. 2008 probíhají předzápisy na všech fakultách JU - kreditní systém na JU je "otevřen" a můžete si zapisovat jakékoliv předměty vyučované na celé JU (za splnění podmínek prerekvizit, dostatečné kapacity, apod.)

Tzv. "čekatelé na SZZ" se předzápisu účastní v případě, že jim chybí k ukončení studia splnění nějaké povinnosti. Tyto povinnosti si právě v této době předzapisují. Ti, kteří čekají pouze na složení SZZ, se předzápisu nemusí účastnit.