Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 3/ AR 2008/09

Sdělení studijního oddělení
č. 3/ AR 2008/09

Neotevření předmětů na zimní semestr akad. roku 2008/2009

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudouzimním semestru akademického roku 2008/2009 otevřeny následující předměty. Uvedené předměty letního semestru nebudou otevřeny z organizačních důvodů na příslušných katedrách. Studenti, kteří se u předběžného zápisu přihlásili k jejich studiu, si mohou u vlastního zápisu zapsat jako náhradu jiný povinně volitelný, resp. výběrový předmět, dodrží-li ustanovení čl. 18 Studijního a zkušebního řádu JU.

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KBH/DVP Dialektologický výzkum a praktika Bednář Marek P07411
    Bukovská Jana P05542
    Holá Martina P05515
    Chalupová Zuzana P05517
    Vejdová Markéta P05535
    Vobrubová Jana P05536
    Vokrojová Nela P07591
       
KFY/PLA Fyzika plazmatu Bilý Tomáš P07950
    Romancová Ingrid B06163
       
KFY/MTEZ3 Materiály a technologie III Frencl Ondřej P07761
       
KFY/TPAZ3 Technická praktika III Frencl Ondřej P07761
    Tomanová Markéta P070205
       
KFY/TPAZ5 Technická praktika V Škoch Luboš P050037
       
KFY/TPR7 Technická praktika VII Ryska Petr P07251
       
KFY/ZTVZ Základy technické tvorby Škoch Luboš P050037
       
KHV/INSZ Instrumentální soubor Pilnáčková Hana P06407
    Roznerová Barbora P06409
       
KRO/IKHB Interkult. komunik. v hosp. praxi (ŠJ) Benešová Markéta P060000
    Jedličková Radka P07141
       
KSV/PEB Profesní etika Brůžková Simona P070381
       
KMA/MAN Management Doskočilová Renata P05671
    Kujínková Eva P050017
       
KMA/MAR Marketing Ochozková Tereza P070005
    Ptáčník Jan P06231
    Zemanová Veronika P050007
    Železný Zdeněk P06232
       
KMA/EXC Excel na základní škole Činčurová Lenka P040003
    Kovářová Blanka P07597
    Mácha Pavel P06352
    Noruláková Michaela P07600
    Pavlů Štěpánka P08343
    Polášková Lucie P06848
    Smirnovová Alexandra P040007
       
KMA/DERI Program Derive ve výuce Kala Jaroslav P070181
    Klučka Jiří P06172
    Mácha Václav P07944
    Menšík Martin P06230
    Navrátil Pavel P05683
    Smrčina Jiří P05259
    Švepešová Hana P06389
       
KTS/SMK Statistické metody v kinantropologii Švecová Pavla P07828
       
KTS/TDL TD lidových a společenských tanců Hnízdilová Eva P06109
    Ševčíková Zdeňka P06129