Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 6/ AR 2008/09

Sdělení studijního oddělení
č. 6/ AR 2008/09

Informace pro absolventy PF JU z období srpen/září 2008

POZOR - ZMĚNA

  1. Z organizačních důvodů bylo rozhodnuto, že slavnostní promoce absolventů z období srpen/září 2008 a únor 2009 se uskuteční dne 2. března 2009. (Promoce v červnu budou vyhrazeny pouze pro absolventy z období květen/červen.)

  2. Pokud se chcete zúčastnit slavnostní promoce, zašlete námi poslanou NÁVRATKU spolu se svým diplomem a diploma supplement (včetně desek) na studijní oddělení nejpozději do 30. ledna 2009.

  3. Pozvánku na slavnostní promoci absolventů Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích a poštovní poukázku na uhrazení výdajů spojených s promocemi Vám zašleme do 15. 2. 2009. Sazebník úhrad za mimořádné úkony stanovuje poplatek za věcné výdaje spojené s promocemi na částku ve výši 250,- Kč. Splatnost částky je ke dni konání slavnostní promoce.