Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 7/ AR 2008/09

Sdělení studijního oddělení
č. 7/ AR 2008/09

Certifikátové programy výtvarné a tělesné výchovy

Upozorňujeme studenty učitelství pro 1. stupeň základní školy (čtyřleté i pětileté) zapsaných v akademickém roce 2008/2009 v prvním roce studia, že si v rámci svých výběrových předmětů mohou od letního semestru zapsat tzv. certifikátový program výtvarné výchovy, resp. tělesné výchovy. (Certifikátový program hudební výchovy se v tomto AR neotevírá.)

Pokud se tak studentky a studenti rozhodnou, je třeba, aby nejpozději do 19. 1. 2009 o této skutečnosti informovali na příslušné katedře

(Ing. Slípková - katedra výtvarné výchovy: 387 773 240,
resp. p. Zajícová - katedra tělesné výchovy: 387 773 170),

ta předá kompletní informaci studijnímu oddělení.

Studijní oddělení pak připraví podklady pro počítačový předzápis výše zmiňovaného certifikátu.