Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 9/ AR 2008/09

Sdělení studijního oddělení
č. 9/ AR 2008/09

Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám

Sdělujeme všem studentům posledního roku studia, že od pátku 6. února 2009 je na studijním oddělení PF JU k vyzvednutí a na adrese http://www.pf.jcu.cz/structure/other_departments/studijni_oddeleni/ jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání on-line formulář přihlášky ke státní závěrečné zkoušce v termínu květen/červen 2009.

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 20. 3. 2009.