Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 10/ AR 2008/09

Sdělení studijního oddělení
č. 10/ AR 2008/09

Neotevření předmětů na letní semestr akad. roku 2008/2009

Vzhledem k malému zájmu studentů, resp. k provozním důvodům kateder nebudouletním semestru akademického roku 2008/2009 otevřeny následující předměty.

Studenti, kteří se u předzápisu přihlásili k jejich studiu, si mohou podle čl. 18 Studijního a zkušebního řádu JU u vlastního zápisu (v úředních hodinách na studijním oddělení v týdnu od 16. 2. do 20. 2. 2009; studenti referentek H. Veselé a Z. Svobodové v týdnu od 23. 2. do 27. 2. 2009) zapsat jako náhradu jiný povinně volitelný, resp. výběrový předmět.

 

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KBI/MAS Vybrané metody antropologického sledování a výzkumu Hartmannová Klára P03164
       
KNJ/PLI2 Vybrané problémy lingvistiky II - rétorika B Čížková Eva P05719
    Hendrychová Iva P05721
    Křížová Petra P05647
    Lacušová Mária P05726
    Marková Lenka P05650
    Sosna František P05651
       
KNJ/STY Syntakticko-stylistická cvičení Dočekalová Petra P08601
    Gröslová Hana P05641
    Jiráková Pavlína P04226
    Marková Lenka P05650
    Novosadová Lucie P03169
    Sosna František P05651
    Tesařová Iva P05655
       
KPE/KARZ2 Komunikace a rétorika II Kramlová Eliška P07426
    Stehlíková Petra P06961
    Svobodová Andrea P06271
    Vrchotová Martina P06276
       
KPE/IKVZ2 Interkulturní výchova a vzdělávání II Nováková Eva P05741
    Tůmová Kateřina P05750
       
KPE/YZSOB Základy sociální práce Koupalová Martina P070226
    Niemcová Markéta P07848
    Průdková Táňa P07850
       
KHV/THVZ Teorie hlasové výchovy Cuchá Jana P07561
    Černíková Jitka P06336
    Grohmannová Eva P07417
    Novák Tomáš P02768
    Vávra Tomáš P07501
    Vránová Monika P07592
       
KIN/PZ Průběžná pedagogická praxe Mašek Václav P08929
       
KMA/PMA Program Mathematica ve výuce i v praxi Bartošíková Michaela P05261
    Hodinová Jitka P05263
    Jungwirthová Eliška P05264
    Kutová Eva P05707
    Navrátil Pavel P05683
    Smrčina Jiří P05259
    Švepešová Hana P06389
    Waldhauser Vít P06499
       
KTS/VLH Výběrový seminář ledního hokeje Černý Kamil P08139
    Ficek Petr P07334
    Kotlas Miroslav P06490
    Kysel Jiří P04581
    Takács Petr P070332
       
KTS/ZUP1 Základy úpolových sportů Brožek Pavel P08918
    Jelínek Ondřej P06644
    Kleinová Nikola P07338
    Kolář Ondřej P06649
    Perník Tomáš P06655
    Peroutka Ondřej P06222
    Šťastný Milan P07359