Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 11/ AR 2008/09

Sdělení studijního oddělení
č. 11/ AR 2008/09

Odevzdání indexů ke kontrole
k závěrečným zkouškám certifikátu HV, VV, SPG, TV

PRO STUDUJÍCÍ 4. ROKEM OBOR UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Přihlášky k ZZ z certifikátového programu do 6. 3. 2009 na katedře.

Indexy ke kontrole je třeba odevzdat nejpozději do 20. března 2009 studijní referentce, termíny závěrečných zkoušek jsou stanoveny na období 30. 3. - 8. 4. 2009 (konkrétní termín bude zveřejněn na příslušné katedře).

Po vykonání závěrečné zkoušky z certifikátového programu si bude možné index opět vyzvednout k uzavření LS 2008/9.