Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 14/ AR 2008/09

Sdělení studijního oddělení
č. 14/ AR 2008/09

Přihlášky k SZZ - podzimní termín

Sdělujeme všem studentům posledního roku studia Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích, že od středy 3. 6. do 30. 6. 2009 je na webové adrese http://www.pf.jcu.cz/structure/other_departments/studijni_oddeleni/ k dispozici formulář přihlášky ke státní závěrečné zkoušce (jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání on-line).

Přihlášku ve vytištěné podobě lze osobně vyzvednout i na studijním oddělení PF JU.

Přihlášku k SZZ a výkaz o studiu (tj. index) ke kontrole je třeba na studijní oddělení odevzdat nejpozději do 30. 6. 2009. Diplomovou, resp. bakalářskou práci k zaregistrování (v případě, že bude obhajována v termínu 24. 8. - 4. 9. 2009) je třeba odevzdat na příslušné katedře taktéž do 30. 6. 2009.