Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 16/ AR 2008/09

Sdělení studijního oddělení
č. 16/ AR 2008/09

Harmonogramy zápisu do akademického roku 2009/2010

Zápisy studentů budoucího 2. a vyššího roku prezenčního studia na Pedagogické fakultě JU proběhnou ve dnech 5. - 16. 10. 2009 dle vyvěšených harmonogramů jednotlivých referentek. Termín zápisu je závazný! Přesné pokyny k průběhu zápisu do AR 2009/2010 budou zveřejněny nejpozději 5. října 2009 na vstupních dveřích do jednotlivých kanceláří studijních referentek.

Současně prosíme o včasné odevzdání výkazů o studiu (tj. indexů) k uzavření výsledků akademického roku 2008/2009, výkazy odevzdáváte svým referentkám na studijní oddělení - osobně, poštou, prostřednictvím podatelny nebo uzamykatelné dřevěné schránky nacházející se před studijním oddělením. Mezní termín pro získání 40 kreditů za 1. rok studia, resp. 80 kreditů za 4 po sobě jdoucí semestry studia je harmonogramem akademického roku stanoven na 4. 9. 2009.

V případě, že se student nemůže k zápisu dostavit, je povinen se písemně omluvit a použít plnou moc, kterou pověří jiného studenta PF JU k provedení svého zápisu. Formuláře plné moci jsou k dispozici v tištěné verzi na studijním oddělení a ke stažení na fakultních www stránkách.