Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 1/ AR 2009/10

Sdělení studijního oddělení
č. 1/ AR 2009/10

Informace pro absolventy PF JU
(po termínech SZZ v období srpen/září 2009)

  1. Vysokoškolský diplom a Diploma Supplement budou zaslány na adresu trvalého bydliště absolventa uvedeného v databázi IS/STAG.

    Poznámka: Osobní vyzvednutí diplomu a vysvědčení na studijním oddělení PF JU je možné po (včasné) dohodě se svou studijní referentkou.

    Povinností každého absolventa je vyrovnání závazků vůči PF JU (viz formulář na webu i k vyzvednutí na studijním oddělení).

  2. Diplom a Diploma Supplement budou připraveny po skončení období konání SZZ, předáno k podpisu děkance PF JU a rektorovi JU a teprve následně odesláno. Jelikož začátkem října 2009 probíhají zápisy do akad. roku 2009/2010, které jsou prioritní záležitostí, prosíme o strpení - předpokládáme však, že nejpozději k 20. 10. 2009 budou diplomy rozesílány.

  3. V případě, že by měl absolvent zájem zúčastnit se promoce 1. března 2010, zašle do 29. ledna 2010 svůj diplom, diploma supplement a písemné sdělení (návratku) na studijní oddělení PF JU. Toto sdělení je nutné kvůli plánování počtu termínů, počtu a velikosti skupin promoventů v koncertní síni O. Jeremiáše.

  4. Studijní oddělení zašle každému zájemci do 15. února 2010 pozvánku na promoci a poštovní poukázku na uhrazení výdajů spojených s promocemi.