Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 7/ AR 2009/10

Sdělení studijního oddělení
č. 7/ AR 2009/10

Neotevření předmětů na letní semestr akad. roku 2009/2010

Na základě sdělení katedry germanistiky nebudouletním semestru akademického roku 2009/2010 z provozních důvodů otevřeny následující předměty. Níže uvedení studenti, kterým byl předmět odzapsán, si mohou sami u korekce zápisu na LS od 15. - 21. 2. 2010 zapsat jiný předmět.

 

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KNJ/PPV Počítačem podporovaná výuka Dvořáková Lenka P05436
    Jannová Hana P090231
    Kamišová Jana P06314
    Korotvičková Blanka P07619
    Müllerová Jana P060022
    Nováčková Dana P07622
    Pareis Eduard P07624
    Pecháčková Nikola P06321
    Pospíšilová Nikola P06534
    Roubíčková Žaneta P06324
    Svobodová Leona P08663
    Topinková Lenka P06536
KNJ/JUČP Jazyk učitele Minaříková Jana P06775
    Pilná Klára P06776