Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 9/ AR 2009/10

Sdělení studijního oddělení
č. 9/ AR 2009/10

Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám

Sdělujeme všem studentům posledního roku studia, že od pondělí 1. února 2010 je na studijním oddělení PF JU k vyzvednutí a na adrese http://www.pf.jcu.cz/structure/other_departments/studijni_oddeleni/ jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání on-line formulář přihlášky ke státní závěrečné zkoušce v letním termínu 2010.

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 20. 3. 2010.