Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 10/ AR 2009/10

Sdělení studijního oddělení
č. 10/ AR 2009/10

Neotevření předmětů na letní semestr akad. roku 2009/2010

Vzhledem k malému zájmu studentů, resp. k provozním důvodům kateder nebudouletním semestru akademického roku 2009/2010 otevřeny následující předměty.
Studenti, kteří se u předzápisu přihlásili k jejich studiu, si mohou podle čl. 18 Studijního a zkušebního řádu JU v úředních hodinách na studijním oddělení od 24. 2. do 5. 3. 2010 zapsat jako náhradu jiný povinně volitelný, resp. výběrový předmět.

 

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KBI/GBG Vybrané kapitoly z geobotaniky a biogeografie Bayerl Pavel P07815
    Havránek Petr P09080
    Hochmanová Jitka P06282
    Srogončík Jakub P07940
    Žalud Štěpán P06228
KBI/PPV Počítačem podporovaná výuka v biologii Bělská Lenka P07766
    Fořtová Radka P07768
    Vepřovská Zuzana P07787
    Záleský Ondřej P06300
KNJ/LIT1 Vybrané problémy novější německé literatury Čížková Eva P05719
    Kelblová Nikola P06990
    Klomfarová Alena P08660
    Lacušová Mária P05726
    Šablatúrová Zdeňka P050009
KNJ/TJN Technika správného jednání v NJ Černíková Jitka P06336
    Hronková Václava P06312
    Matoušková Hana P07984
    Pecková Štěpánka P07985
    Smetanová Veronika P07867
    Tomášová Hana P07987
KVV/UGAU Užitá grafika Dobal Stanislav P06594
    Šobrová Lenka P06478
KBH/PCČJ Praktická cvičení z českého jazyka Kratochvílová Adéla P09215
    Pavlová Lucie P09232
    Pychová Petra P09451
    Šestáková Petra P09453
    Ševčíková Jana P09454
KFY/AFY Aplikovaná fyzika Langmajer Miroslav P08551
    Slabý Martin P07318
KFY/DĚFD Dějiny fyziky Kuklová Lada P090242
KMA/MAN Management Bláhová Štěpánka P070236
    Friessová Kateřina P080329
    Jakešová Olga P05756
    Novotný Filip P080336
KMA/ANJB2 Anglický jazyk II Horáková Petra A09091
KMA/DUK Povídání o důkazech Ulrich Vratislav P08623
KSV/KSA Kulturní a sociální antropologie Jordáková Pavlína P07381
KSV/KUSAB Kulturní a sociální antropologie Šerá Vendula P07295
KZV/YZVZB Základy výchovy ke zdraví Hrudková Monika P070231
    Kubaštová Veronika P07845
    Plassová Michala P07849
    Šlápotová Blanka P08354
KIN/IPSA Integrace podnikových systémů Bálek Petr P07181
    Dvořák Martin P08240
    Hromada Lukáš P08244
    Komárek Lukáš P08252
    Pecháček Ondřej P06043