Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 11/ AR 2009/10

Sdělení studijního oddělení
č. 10/ AR 2009/11

Neotevření předmětů na letní semestr akad. roku 2009/2010

Vzhledem k malému zájmu studentů, resp. k provozním důvodům kateder nebudouletním semestru akademického roku 2009/2010 otevřeny následující předměty.
Studenti, kteří se u předzápisu přihlásili k jejich studiu, si mohou podle čl. 18 Studijního a zkušebního řádu JU v úředních hodinách na studijním oddělení od 3. 3. do 12. 3. 2010 zapsat jako náhradu jiný povinně volitelný, resp. výběrový předmět.

 

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
URO/ŠJC1 Jazyková cvičení ze španělštiny I Čadová Eva P07524
    Červenková Aneta P07525
    Jedličková Radka P07526
    Krejčová Kateřina P07192
    Málková Kateřina P06394
    Reháková Zuzana P090223
       
KNJ/KON4 Konverzace IV Černíková Jitka P06336
    Haltufová Lucie P06310
    Hartmannová Klára P090226
    Palmová Jana P06320
    Procházková Šárka P06583
    Stehlíková Petra P06961
    Svobodová Tereza P06326
    Šmatláková Petra P05653