Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 14/ AR 2009/10

Sdělení studijního oddělení
č. 14/ AR 2009/10

Přihlášky k SZZ - podzimní termín

Sdělujeme všem studentům posledního roku studia Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích, že od středy 26. 5. do 30. 6. 2010 je na webové adrese http://www.pf.jcu.cz/structure/other_departments/studijni_oddeleni/ k dispozici formulář přihlášky ke státní závěrečné zkoušce (jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání on-line).

Přihlášku ve vytištěné podobě lze osobně vyzvednout i na studijním oddělení PF JU.

Přihlášku k SZZ je třeba na studijní oddělení odevzdat nejpozději do 30. 6. 2010. Diplomovou, resp. bakalářskou práci k zaregistrování (v případě, že bude obhajována v termínu 23. 8. - 3. 9. 2010) je třeba odevzdat na příslušné katedře taktéž do 30. 6. 2010.