Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 3/ AR 2010/11

Sdělení studijního oddělení
č. 3/ AR 2010/11

Neotevření předmětů na zimní semestr akad. roku 2010/2011

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudou v zimním semestru akademického roku 2010/2011 otevřeny následující předměty. Studenti, kteří se u předběžného zápisu přihlásili k jejich studiu, si mohou na studijním oddělení v úředních hodinách u svojí studijní referentky zapsat jako náhradu jiný povinně volitelný, resp. výběrový předmět, dodrží-li ustanovení čl. 18 Studijního a zkušebního řádu JU.

 

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KAJ/ANJP1 Anglický jazyk I Baštová Barbora A09019
    Čeňková Lucie P09506
    Fléglová Kristýna P09724
    Maroušek Rostislav P08266
    Nestávalová Vendula A09032
       
KBH/TVP1 Tvůrčí psaní I Bednář Marek P07411
    Jelínková Lenka P09121
    Kadlec Petr P090230
    Sedlák Martin P09123
    Štědrová Lenka A08302
       
KBH/PCČJ (letní semestr) Praktická cvičení z českého jazyka Dubová Denisa P09198
    Stejskalová Lenka P09245
       
KBI/ZPRP Regionální přírodověda Hralová Kristýna P09946
    Novák Václav P09229
    Rakouská Barbora P09236
       
KBI/KZCHO Kapitoly ze zoologie chovaných a obchodovatelných bezobratlých Bezpalcová Eva P08589
    Kuchařová Petra P08592
    Zahradníčková Zita P08966
       
KFY/PLA Fyzika plazmatu Narovec Jiří P08553
       
KFY/PSDM1 Práce s drobným materiálem I Hošková Berta P09201
    Hralová Kristýna P09946
    Jeníčková Barbora P09205
       
KFY/PŠPD3 Praktikum školních pokusů III Matěnová Martina B09029
       
KFY/ZPFP2 Základy přírodovědy II - fyzikální Dušková Barbora P06391
       
KGE/ZAVP Země a vesmír Kovaříková Vlasta P08715
       
KHV/THVZ Teorie hlasové výchovy Harcová Lenka P09120
    Zemková Kateřina P08134
       
KHV/HPM Hudba pro mládež Bartošková Magdalena P07154
    Dušková Barbora P06391
    Rejlková Dita P08392
    Stejskalová Lenka P09245
    Zemková Kateřina P08134
       
KMA/MAR Marketing Kroužek Jiří P08256
    Stuchlíková Adriana P10004
       
KMA/MAN Management Horáková Kamila A08163
    Radostová Kristýna A08177
       
KMA/MVA Matematika v angličtině Břicháčková Jana P09381
    Pejchal Michal P09965
    Posekaná Monika P09383
    Suchopárová Tereza P09384
    Šachl Pavel P09969
       
KNJ/PLI1 Vybrané problémy lingvistiky I - rétorika A Honnerová Petra P070194
    Pošvářová Zuzana P08640
    Tomášová Hana P07987
       
KNJ/JCV3 Jazyková cvičení III Brožová Pavlína P07858
    Honsová Romana P07979
    Pospíšilová Nikola P06534
    Pošvářová Zuzana P08640
    Stehlíková Petra P06961
       
KPE/VTVB Výtvarné techniky a jejich vedení Lehovcová Tereza P09767
       
KPE/YTVYB Teorie výchovy Růžičková Světlana P09638
    Vajčnerová Pavla P08357
    Vít Pavel P09642
       
KPE/YKMYB Kritické myšlení Mrázová Vendula P08340
    Stašková Ladislava P08349
    Šalandová Dagmar P08351
    Vajčnerová Pavla P08357
    Vokrojová Nela P09643
       
KZV/MUZU Muzikoterapie Lísa Jan P09726
       
KZV/MUZB1 Muzikoterapie a zákl. hud. psychologie I Candrová Alena P09091
    Jircová Petra P09093
    Myslíková Michaela P09106
    Smutný Petr P09105
    Supová Michaela P09107
       
KZV/KCTB Kondiční cykloturistika Benešová Aneta P09109
    Blažková Klára P09100
    Koptíková Pavla P09944
    Krajíčková Simona P09088
    Pokorná Veronika P09098
    Smutný Petr P09105
    Trojanová Blanka P08972
       
UGE/XKUM Úvod do kulturního managementu Brožová Pavlína P07858
    Kostrounová Michaela P090232
    Pecháčková Nikola P06321
    Srogončík Jakub P07940
       
UGE/XSYN1 Syntaktická cvičení I Kortanová Eva P08605
    Mašlová Tereza P08616
    Pumprová Iveta P08610
    Špičková Eva P08395
    Vávrová Veronika P08947
       
KZV/OSVB Osobnostní a sociální výcvik Benešová Aneta P09109
    Kolingerová Hana P09095
    Myslíková Michaela P09106
    Plachá Markéta P09096
    Pokorná Veronika P09098
    Supová Michaela P09107