Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 7/ AR 2010/11

Sdělení studijního oddělení
č. 7/ AR 2010/11

Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám

Sdělujeme všem studentům posledního roku studia, že od úterý 1. února 2011 je na studijním oddělení PF JU k vyzvednutí a na adrese http://www.pf.jcu.cz/structure/other_departments/studijni_oddeleni/ jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání on-line formulář přihlášky ke státní závěrečné zkoušce v letním termínu 2011.

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 19. 3. 2011.